Snabbt som en racerbil

Här hittar du snabbt länkar om Myndigheter och förvaltningar

Motorcykelns historia

"Vem uppfann den första motorcykeln?" I sig en enkel fråga, men svaret är en aning komplicerat. Motorcykeln har sitt ursprung ur säkerhetscykeln, en cykel med lika stort framhjul som bakhjul, och med pedalmekanism för att driva bakhjulet med. Dessa cyklar var i sin tur utvecklingar från höghjulingarna. Höghjulingarna var i sin tur utvecklade ur en tidig typ av sparkcyklar utan pedaler och som drevs framåt genom att föraren sparkade sig framåt med fötterna mot marken. Dessa dök upp runt 1800, och använde järnbeslagna vagnshjul i trä och kallades för "benkrossare", dels för deras något skakiga komfort, och för deras tendens att kasta av sina förare.

Gottlieb Daimler (som senare slog sig ihop med Karl Benz och startade Daimler-Benz förtaget) är den som krediteras för att ha byggt den första motorcykeln "Einspur" redan 1885, ett hjul framför det andra, dock hade den mindre fjäderupphängda stödhjul på var sin sida. Den var till största del konstruerad av trä, med samma typ an järnbeslagna vagnshjul av trä som de gamla "benkrossarna".